Ombergs säregna flora, 18-19 juni

Ombergs säregna flora- En kurs för dig som är intresserad av Ombergs unika flora.
 
När: 18 – 19 juni 2022
 
Kursledare: Bo Antberg bo.antberg@telia.com. Bo har varit naturguide i mer än 30 år och han är väl insatt i Östergötlands flora. Han är koordinator för en genbank över rödlistade växter i Linköping och på senare år är han färdledare på naturresor till tropiska länder bl. a. Indonesien och Madagaskar.
Kläder: Kläder efter väder samt grova skor.
 

Antal platser: 20

Anmälan: Fyll i formuläret ovan eller mejla till info@borghamn.com. OBS Anmälan är bindande.

 
Kursavgift: 1 305 kr
 
Ingår i kursen: Eftermiddagen den 18 juni – Inleds med lunch som följs av en guidad tur på Omberg med fika och middag med en föreläsning om Ombergs geologi.
Förmiddagen den 19 juni – Frukost som följs av en guidad tur på Omberg med fika samt avslutning med lunch.
 
Boende: Boende ingår inte i kursavgiften utan bokas och betalas separat på hemsidan. alternativ via mejl info@borghamn.com. Ni bokar enligt era önskemål. Vi har allt från tältcamping, ställplats samt, en till sexbäddsrum samt en juniorsvit.
Program:
18 juni
Kl. 12 Gemensam lunch på Borghamn Strand med information om kursens upplägg.
Kl. 13 Vi åker i egna bilar till några av ovanstående naturtyper. Samåkning uppmuntras. På vissa platser gör vi kortare vandringar, på vissa platser går vi upp mot 1 km. På några ställen är terrängen mer eller mindre kuperad. På lämpligt ställe stannar vi för fika. Vi är tillbaka vid Borghamn Strand strax före middag.
Kl. 19 Middag. Efter middagen följer ett kortare föredrag om Ombergs geologi.
19 juni
Kl. 7.30 Frukost på Borghamn Strand
Kl. 8.30 Avfärd egna bilar till några naturtyper vi ej besökte dag 1. Precis som dag 1 varierar promenadernas längd och naturens topografi. På lämpligt ställe stannar vi för fika. Vi är tillbaka vid Borghamn Strand strax före lunch.
Kl. 13 Lunch på Borghamn Strand
 
Kursinnehåll:
Under en för- och eftermiddag åker vi runt på berget och besöker ett antal olika biotoper bland annat ängsbokskog, ädellövskog, granskog, ängs- och hagmark, klippäng, kalkkärr mm med fokus på växter. Vi uppmärksammar både vanliga och ovanliga arter i respektive miljö, beskriver vad som kännetecknar de olika naturtyperna och ägnar en stund åt problemet med minskningen av den biologiska mångfalden.
Den variationsrika miljön, de goda jordarna och det gynnsamma lokalklimatet ger unika förutsättningar för de växter och djur som lever här på berget. Ombergs många olika naturmiljöer utgör en tillflyktsort för många av Sveriges utrotningshotade växter, djur och svampar. Ombergs unika flora och fauna uppmärksammades tidigt. Linné och andra av våra första naturvetenskapsmän ger beskrivningar över bergets fauna, flora och geologi från 1700 och 1800-talet. Naturvårdsverket har utpekat Omberg som riksintresse för naturvården.