Exkusion - Ombergs unika flora, 17 juni

Kursledare:
Bo Antberg, bo.antberg@telia.com,
Bo har varit naturguide i mer än 30 år och han är väl insatt i Östergötlands flora och är koordinator för en genbank över rödlistade växter i Linköping. På senare år han han varit färdledare på naturresor till tropiska länder bl. a. Indonesien och Madagaskar.
 
Värd: Borghamn Strand
Borghamnsvägen 1, 592 93 Borghamn
 
Kläder: Kläder efter väder samt grova skor.
 
Antal platser: Endast 20 platser så boka tidigt
 
Innehåll
Ombergs varierande natur har gett upphov till en unik växtrikedom. Under en lördag i juni besöker vi olika typer av biotoper på Omberg bland annat ängsbokskog, ädellövskog, granskog, ängs- och hagmark, klippäng, kalkkärr med fokus på vanliga och ovanliga arter i respektive miljö.
Vi går igenom vad som kännetecknar de olika biotoperna och ägnar en stund åt problemet med minskningen av den biologiska mångfalden.
Ombergs olika naturmiljöer utgör en tillflyktsort för många av Sveriges utrotningshotade växter, djur och svampar.
Naturvårdsverket har utpekat Omberg som riksintresse för naturvården.
 
Schema:
8-12 Vandring på Omberg med fika från Borghamn Strand med hembakat bröd bakat av stenmalet bröd från Orga Kvarn och ekologiskt kaffe.
Vi samåker i egna bilar till några av Ombergs säregna naturtyper. På vissa platser gör vi kortare vandringar, på vissa platser går vi upp mot 1 km. På några ställen är terrängen mer eller mindre kuperad. På lämpligt ställe stannar vi för fika.
Vi är tillbaka vid Borghamn Strand runt 12 för lunch.
12:30-13:30 Lunch på Borghamn Strand lagad på lokala, till största delen ekologiska råvaror.
14-17:30 Vandring på Omberg till nya spännande naturtyper med fika från Borghamn Strand.
18:00 Gemensam middag lagad med kärlek på Borghamn Strand, med samtal om dagens upplevelser.
 
Anmälan: Obs Bindande anmälan mailas till info@borghamn.com eller genom telefon 013-81000

Kostnad
1160kr/person
Anmälan är bindande
 
Boende: Vill ni sova över kan ni boka boende på hemsidan, alternativ via mejl info@borghamn.com. Ni bokar enligt era önskemål. Vi har allt från tältcamping, ställplats samt, en till sexbäddsrum samt en juniorsvit.