Borghamn Strands historia

Borghamn Strand är ett byggnads- och kulturminnesmärkt område och Vadstena enda industriella kulturminne. Området är även ett arbetslivsmuseum.

Det är sedan 2018 familjeägt, privat område med sex ställplatser, tältcamping, vandrarhem, hotell, cafe och restaurang med en egen hamn.

Alla boendena håller öppet under perioden april till oktober. Därefter håller vi byggnaden Kommendanten öppen fram till sista december.  Januari till april är allt stängt.

Café och restaurangverksamheten bedrivs helger på försommar och höst samt under alla dagar under högsäsong.

/Amir och Katarina och Elon

Borghamn Strand ligger vid Vätterns strand och Ombergs fot. Byggnaderna står på ett igenfyllt kalkstensbrott från 1100-talet. Alvastra kloster och 1100-talskyrkorna Väversunda, Rogslösa och Örberga kyrka, Vadstena slott, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum samt sist och inte minst Sveriges största byggnadsverk Göra kanal är byggda av Borghamns kalksten.

Stenbrottet tillhörde från början Västerlösa gård. På 1800-talet tog Göta kanalbolaget över. De flesta av dagens byggnader och hamnen byggdes då och området döpte till Borghamn efter Ommaborgen som ligger strax intill.

Arbetsförhållandena i stenbrottet var svåra och många fångar dog. 0ch begravdes i Bockakyrkogården som vid Borghamn Strand. Den enda som har en gravsten här är hunden Oden. Denna hundgrav är också kulturminnesmärkt.

De som arbetade här som bestod till största delen av män dömda för lindrigare brott såsom sk. lösdrivare, eller soldater som hade stulit eller slagits, eller benådade livstidsdömda. En lösdrivare var “person som inte har fast bostad, fast anställning, medel till sitt uppehälle och som flyttar från ort till ort”. De kunde enligt 1885 års lag dömas till tvångsarbete och då var det vanligt att de tvångsutskrevs till militären.

Göta kanal började byggas 1810 och invigdes 1832, men blev raskt omodern. Byggandet av Karlsborgs fästning började 1821 och den stod klar 1909. 1894 lades Kronoarbetskåren ner och soldater och fångar lämnade Borghamn.

Därefter hyrdes området ut till Borghamns Turistförening som från 1900 – 1922 drev Borghamns Turisthotell, känt för sitt fina badhus i det nuvarande Våghuset.

1923 hyrdes området ut till Borghamnsskolan, en lanthushållskola. Här bodde flickor som ville lära djur- och växthållning, hantverk och laga mat. Internatet var till stor förtjusning för traktens pojkar som varje höst nyfiket inspekterade de nya flickorna som kom till internatet varje år. Lanthushållsskolan övergick sedan till ett gymnasium som stängdes1997. Området hyrdes därefter ut till Borghamns vandrarhem HB fram till 2018 då marken, byggnaderna och hamnen blev i privat ägo och Borghamn Strand skapades

Previous slide
Next slide