Borghamn Strand- ett arbetslivsmuseum

Borghamn Strand är ett byggnads- och kulturminnesmärkt område och Vadstena enda industriella kulturminne. Området är även ett arbetslivsmuseum.

Det är sedan 2018 familjeägt, privat område med sex ställplatser, tältcamping, vandrarhem, hotell, cafe och restaurang med en egen hamn.

År 2023 startade vi den ideella föreningen Borghamns natur- och kulturförening för att bättre kunna ta tillvara och lyfta områdets historia. Frågor som inte ryms inom den ordinarie hotell- och restaurangverksamheten. Syftet med projektet är att vi vill utveckla området som utflyktsmål genom att förmedla kunskap om områdets historia på ett roligt och gripande sätt och även bredda dagens målgrupp mot fler barn och unga., Föreningen startade även ett nätverk för Arbetslivsmuseum i samarbete med Runt Vättern.

Vi har också ett pågående samarbete med Upplev Vadstena som guidar på området. Vi initierade vi även ett samarbete gällande guidningar på Industriarvsdagen och Kulturarvsdagen med Borghamns Hembygdsförening, Östgöta Dahls ekonomiska förening och de två stenindustrierna Borghamnssten AB samt Borghamns Stenförädling AB, guidningar som vi hoppas kunna vidareutveckla och fördjupa.

Vill du bli en stödmedlem i Borghamns natur- och kulturförening? Maila till info@borghamn.com och betala 270kr till bg 5979-4438

 

/Amir och Katarina och Elon

Borghamn Strand ligger vid Vätterns strand och Ombergs fot. Byggnaderna står på ett igenfyllt kalkstensbrott från 1100-talet. Alvastra kloster och 1100-talskyrkorna Väversunda, Rogslösa och Örberga kyrka, Vadstena slott, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum samt sist och inte minst Sveriges största byggnadsverk Göra kanal är byggda av Borghamns kalksten.

Stenbrottet tillhörde från början Västerlösa gård. På 1800-talet tog Göta kanalbolaget över. De flesta av dagens byggnader och hamnen byggdes då och området döpte till Borghamn efter Ommaborgen som ligger strax intill.

Arbetsförhållandena i stenbrottet var svåra och många fångar dog. 0ch begravdes i Bockakyrkogården som vid Borghamn Strand. Den enda som har en gravsten här är hunden Oden. Denna hundgrav är också kulturminnesmärkt.

De som arbetade här som bestod till största delen av män dömda för lindrigare brott såsom sk. lösdrivare, eller soldater som hade stulit eller slagits, eller benådade livstidsdömda. En lösdrivare var “person som inte har fast bostad, fast anställning, medel till sitt uppehälle och som flyttar från ort till ort”. De kunde enligt 1885 års lag dömas till tvångsarbete och då var det vanligt att de tvångsutskrevs till militären.

Göta kanal började byggas 1810 och invigdes 1832, men blev raskt omodern. Byggandet av Karlsborgs fästning började 1821 och den stod klar 1909. 1894 lades Kronoarbetskåren ner och soldater och fångar lämnade Borghamn.

Därefter hyrdes området ut till Borghamns Turistförening som från 1900 – 1922 drev Borghamns Turisthotell, känt för sitt fina badhus i det nuvarande Våghuset.

1923 hyrdes området ut till Borghamnsskolan, en lanthushållskola. Här bodde flickor som ville lära djur- och växthållning, hantverk och laga mat. Internatet var till stor förtjusning för traktens pojkar som varje höst nyfiket inspekterade de nya flickorna som kom till internatet varje år. Lanthushållsskolan övergick sedan till ett gymnasium som stängdes1997. Området hyrdes därefter ut till Borghamns vandrarhem HB fram till 2018 då marken, byggnaderna och hamnen blev i privat ägo och Borghamn Strand skapades

Previous slide
Next slide