Evenemang

Nybörjarkurs i fruktträdsbeskärning
18-19 februari

En helgkurs för dig som vill lära dig grunderna i beskärning av fruktträd! Teori, praktisk övning och god fika. Kursledare är Gertrud Svensson, utbildad trädgårdsingenjör som arbetar som naturbrukslärare på Platengymnasiet.

Kurskostnad 595 kr/deltagare.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

 

Tango - Nybörjarkurs och fortsättning grund. 15-16 april

En helg där de erfarna tangoinstruktörerna och tangodansarna Nils och Eva- Lena Ahlberg pedagogiskt går igenom grunderna i Argentinsk tango. Ni kommer att vara max 20 par och ni får därför mycket personlig coachning.

Kursavgiften är 995 kr och förutom professionellt handledda workshops med personlig handledningingår det fika, lunch och middag, allt lagat och bakat av Borghamn Strands duktiga kockar av i huvudsak lokala och ekologiska råvaror.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

Exkursion- Ombergs unika flora
17 Juni

Ombergs varierande natur har gett upphov till en unik växtrikedom. Under en lördag i juni besöker vi olika typer av biotoper på Omberg bland annat ängsbokskog, ädellövskog, granskog, ängs- och hagmark, klippäng, kalkkärr med fokus på vanliga och ovanliga arter i respektive miljö.
Vi går igenom vad som kännetecknar de olika biotoperna och ägnar en stund åt problemet med minskningen av den biologiska mångfalden.
 
Kursledare  Bo Antberg har varit naturguide i mer än 30 år och han är väl insatt i Östergötlands flora och är koordinator för en genbank över rödlistade växter i Linköping.
På senare år han han varit färdledare på naturresor till tropiska länder bl. a. Indonesien och Madagaskar.