Evenemang

19-20 Juni - Ombergs säregna flora, kurs med guidade vandringar

Ombergs säregna flora- En kurs för dig som är intresserad av Ombergs unika flora.

BOKA

Kursledare: Bo Antberg, [email protected]

Bo har varit naturguide i mer än 30 år och han är väl insatt i Östergötlands flora. Han är koordinator för en genbank över rödlistade växter i Linköping och på senare år är han färdledare på naturresor till tropiska länder bl. a. Indonesien och Madagaskar.

Värd: Borghamn Strand

Kläder: Kläder efter väder samt grova skor.

Covidanpassning: Kursen sker utomhus och ni håller avstånd till de andra kursdeltagare.Vill ni ha munskydd tar ni med er det.
Borghamns matsal har glesats ut och det är mer än en meter mellan bord och sällskap. Handsprit tillhandahålls inomhus vid frukost och middag. Om du känner dig sjuk vill vi att du stannar hemma. För att få pengar tillbaka för kursavgiften så ska man skicka ett intyg på ett genomfört covidtest. Testet behöver inte vara positivt.

Antal platser: Maxantal enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner vid tillfället.
Minimiantal för att vi ska kunna hålla kursen är sex personer

Anmälan: Klicka på biljetter ovan och följ instruktioner, eller mejla till [email protected]

Kursavgift: 1 105 kr

Ingår i kursen:
Eftermiddagen den 19 juni
Inleds med lunch som följs av en guidad tur på Omberg med fika och middag med en föreläsning om Ombergs geologi.
Förmiddagen den 20 juni
Frukost som följs av en guidad tur på Omberg med fika samt avslutning med lunch.

Boende:
Boende ingår inte i kursavgiften utan bokas och betalas separat på hemsidan. Ni bokar enligt era önskemål. Vi har allt från tältcamping, ställplats, en – till sexbäddsrum samt en juniorsvit. Rummen bokas här på hemsidan eller via mejl, [email protected]

Program:
19 juni
Kl. 12 – Gemensam lunch på Borghamn Strand med information om kursens upplägg.
Kl. 13 – Vi åker i egna bilar till några av ovanstående naturtyper. Samåkning uppmuntras. På vissa platser gör vi kortare vandringar, på vissa platser går vi upp mot 1 km. På några ställen är terrängen mer eller mindre kuperad. På lämpligt ställe stannar vi för fika. Vi är tillbaka vid Borghamn Strand strax före middag.
Kl. 18 – Middag. Efter middagen följer ett kortare föredrag om Ombergs geologi.

20 juni
Kl. 7.30 – Frukost på Borghamn Strand
Kl. 8.30 – Avfärd egna bilar till några naturtyper vi ej besökte dag 1. Precis som dag 1 varierar promenadernas längd och naturens topografi. På lämpligt ställe stannar vi för fika. Vi är tillbaka vid Borghamn Strand strax före lunch.
Kl. 12 – Lunch på Borghamn Strand

Kursinnehåll:
Under en för- och eftermiddag åker vi runt på berget och besöker ett antal olika biotoper bland annat ängsbokskog, ädellövskog, granskog, ängs- och hagmark, klippäng, kalkkärr mm med fokus på växter. Vi uppmärksammar både vanliga och ovanliga arter i respektive miljö, beskriver vad som kännetecknar de olika naturtyperna och ägnar en stund åt problemet med minskningen av den biologiska mångfalden.
Den variationsrika miljön, de goda jordarna och det gynnsamma lokalklimatet ger unika förutsättningar för de växter och djur som lever här på berget. Ombergs många olika naturmiljöer utgör en tillflyktsort för många av Sveriges utrotningshotade växter, djur och svampar. Ombergs unika flora och fauna uppmärksammades tidigt. Linné och andra av våra första naturvetenskapsmän ger beskrivningar över bergets fauna, flora och geologi från 1700 och 1800-talet. Naturvårdsverket har utpekat Omberg som riksintresse för naturvården.

BOKA

25-26 September - FoxKiz med Ronie Saleh

OBS: Framflyttad till 25-26 september pga Folkälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd!

För första gången kommer den internationellt erkända och populära dansinstruktören Ronie Saleh till oss på Borghamn Strand för att hålla en helgkurs på svenska i FoxKiz – Avancerad Fox med Kizombainslag. Klicka här eller på bilden för att läsa mer.