Behandling av personuppgifter

Vi vill ge dig möjlighet att komma tillbaka till oss och dina kontaktuppgifter sparas för att kunna göra utskick av erbjudanden. Om du inte har eller visat något intresse för informationen vi skickat dig inom loppet av de senaste 24 månaderna, kommer dina personuppgifter att bli raderade. Du kan när som helst också tacka nej till all vidare marknadsföring genom att skicka ett mail till oss på info@borghamn.com där du ber oss att radera dina kontaktuppgifter.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller om du har andra frågor om hur Borghamn Strand behandlar dina personuppgifter.

 

 

Du har laglig rätt att:

 • Få tillgång till dina personuppgifter
 • Få dina personuppgifter rättade
 • Få en kopia på dina personuppgifter i vissa fall
 • I vissa fall få dina personuppgifter raderade
 • i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter
Om du vill klaga på Borghamn Strands behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.
 

Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Borghamns Strands webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Borghamn Strand behandlar personuppgifter om leverantörer, arbetssökande, arbetstagare och hotell/ vandrarhemskunder. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder och som kontaktar oss via Borghamns Strands webbplats eller andra kanaler.

I denna integritetspolicy kan registrerade personer även kallas enbart personer eller du.

Varför vi behandlar personuppgifter

För att vårda våra kundrelationer och fullgöra våra åtaganden gentemot kund behöver Borghamn Strand information om dig som leverantör, arbetssökande, arbetstagare, eller hotell- vandrarhemskund. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande:
 • Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund
 • Upprätta begärda anbund på produkter och tjänster till kund.
 • Erbjuda stöd till de som använder våra produkter och tjänster.
 • Förbättra och utveckla kvalitén, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter och tjänster
 • Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.
 • Hitta anställningsbara personer och sköta Borghamn Strands arbetstagarrelationer.
 • Genomföra beställningar av produkter som krävs för att driva verksamheten.
 • Kontrollera åtkomsten till våra lokaler
 • Återkoppa och skicka ut information om nya prisuppgifter och event
Den rättsliga grunder för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i ovanstående punkter är främst att Borghamn Strand har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i affärssyfte på ett sätt som vi inte anser strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i ovanstående punkter är ditt samtycke.
 
Borghamn strand kan behandla följande personuppgifter om dig:
 
 • Grundläggande kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 
 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Borghamn Strand sparar endast dina personuppgifter så länge som behövs för angivet ändamål, med beaktande av att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Detta innebär att Borghamn Strand kan komma att spara dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter den senaste kontakten mellan dig eller vår kund och oss. När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar vi dem.

Ändringar till denna policy

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Publicerad 19/12-2018