Vedeldad bastu vid Omberg

Boka bastu

 

Hyr vår nybyggda vedeldade bastu, magiskt placerad med utsikt över vilda Vättern.
Vill du skapa ett härligt event med familj eller vänner, maila till [email protected] eller ring 013-81000 för att boka.

Pris Bastu

Vardag
3 timmar 1000 kr
Ett dygn 1300 kr

Helg
3 timmar 1200 kr
Dygn 1900 kr
Hel Weekend 3300 kr

Basturegler

Bastning och bad sker på egen risk.
Definition av hyrestagare: alla som ingår i gruppen som bastar och som företräds av den som
skriver under hyresavtalet.

Ordning
● Vagnen får inte rubbas från angiven plats.
● Bastun kan börja användas efter att kaminen har eldats i ca 30 min.
● Kläder hängs, badtofflor, som ni lånar av oss, ställs i förrummet. Skor ställs utanför bastun.
● Allt ansvar för eldning, personsäkerhet och aktsamhet ligger helt på er som hyrestagare.
● Skador som uppkommit under hyrestiden ansvarar hyrestagaren för och skall ersättas omgående av densamme.
● Lånade/hyrda handdukar och badrockar skall lämnas tillbaka i receptionen.
● Sopor skall tas med efter avslutat bastubad och tas hem.
● Bastun skall vara i samma skick vid hämtning som när den levererades, d.v.s städad och fin för nästa som vill hyra, alternativt betalar ni för städning.
● Slarvigt utförd städning eller skadegörelse debiteras med faktisk kostnad, minst 500 kr.

Barn
● Barn måste vara simkunniga för att bada.
● Barn skall hållas under uppsikt, kaminen är het.
● Barn under 15 år får vistas i bastun endast tillsammans med vuxen.

Säkerhet
● Vi visat hur kaminen ska skötas.
● Kaminen blir het, även rökröret och värmestrålningsskyddet. 2:a och 3:e gradens brännskador kan uppkomma vid direktkontakt.
● Vid brännskada kyl omgående under kallt vatten i minst 30 minuter. Är skadan allvarlig uppsök läkare.
● Ta inte med lättantändliga kläder eller annat lättantändligt material in i bastun. Kaminen är mycket het även i dess närområde.
● Hamnen är fyra meter djup och hyrestagare måste vara simkunnig för att bada.
● Hyrestagaren måstes ha tillgång till vatten i bastun i händelse av öppen eld.
● Hyrestagaren måste även ha tillgång till vatten utanför vagnen.

Alkoholkonsumtion
● Alkoholkonsumtion får endast förekomma i sådan mängd att samtliga deltagare är införstådda att de befinner sig i en bastu och att det i en sådan finns det en kamin som är het. Detta gäller även den som sköter eldandet och ordningen i vagnen.
● Hamnen är djup och det är stor risk att drunkna.
● Inget glas får förekomma. Ta med plastglas och burkar. Det är en badpir och vi vill inte att våra gästerna ska drabbas av skärskador.

Hygien
● Hyrestagare måste duscha innan man kliver in i bastun.
● Ytterskor får inte förekomma i bastun.
● Kläder och persedlar lämnas i förrummet utanför bastun.
● Hyrestagare måste sitta på en handduk för hygienens skull.
● På kaminen får inget annat än vatten slängas.