Vedeldad bastu och badtunna vid Omberg

Boka bastu och badtunna

Hyr vår nybyggda vedeldade bastu och badtunna, magiskt placerade med utsikt över vilda Vättern.
Vill du skapa ett härligt event med familj eller vänner, maila till info@borghamn.com eller ring 0143-10999 för att boka.

Pris Bastu

Vardag
3 timmar 1000 kr
Ett dygn 1300 kr

Helg
3 timmar 1200 kr
Dygn 1900 kr
Hel Weekend 3300 kr

Pris Badtunna

3 timmar 1800 kr
Ett dygn 2200kr

Vedeldad bastu på piren i ute i sjön Vättern Vättern vid Omberg

Basturegler

Bastning och bad sker på egen risk.
Definition av hyrestagare: alla som ingår i gruppen som bastar och som företräds av den som skriver under hyresavtalet.

Ordning
● Vagnen får inte rubbas från angiven plats.
● Bastun kan börja användas efter att kaminen har eldats i ca 30 min.
● Kläder, personliga föremål samt skor ställs i förrummet.
● Allt ansvar för eldning, personsäkerhet och aktsamhet ligger helt på er som hyrestagare.
● Skador som uppkommit under hyrestiden ansvarar hyrestagaren för och skall ersättas omgående av densamme.
● Lånade/hyrda handdukar och badrockar skall lämnas tillbaka i receptionen alternativt i ert bokade rum.
● Sopor skall tas med ut ur bastun och slängas.
● Bastun skall vara i samma skick vid hämtning som när den levererades, d.v.s städad och fin för nästa som vill hyra, alternativt betalar ni för städning.
● Slarvigt utförd städning eller skadegörelse debiteras med faktisk kostnad, minst 500 kr.

Barn
● Barn måste vara simkunniga för att bada.
● Barn skall hållas under uppsikt, kaminen är het.
● Barn under 15 år får vistas i bastun endast tillsammans med vuxen.

Säkerhet
● Kaminen blir het, även rökröret och värmestrålningsskyddet. 2:a och 3:e gradens brännskador kan uppkomma vid direktkontakt.
● Vid brännskada kyl omgående under kallt vatten i minst 30 minuter. Är skadan allvarlig uppsök läkare.
● Ta inte med lättantändliga kläder eller annat lättantändligt material in i bastun. Kaminen är mycket het även i dess närområde.
● Delar av hamnen är fyra meter djup och hyrestagare måste vara simkunnig för att bada.
● Hyrestagaren måstes ha tillgång till vatten i bastun i händelse av öppen eld. Vatten hämtas från sjön.

Alkoholkonsumtion
● Alkoholkonsumtion får endast förekomma i sådan mängd att samtliga deltagare är införstådda att de befinner sig i en bastu och att det i en sådan finns det en kamin som är het. Detta gäller även den som sköter eldandet och ordningen i vagnen.
● Hamnen är djup och det finns risk att drunkna.
● Inget glas får förekomma. Ta med plastglas och burkar. Det är en badpir och vi vill inte att våra gästerna ska drabbas av skärskador.

Hygien
● Ytterskor får inte förekomma i bastun, endast i förrummet.
● Kläder och persedlar lämnas i förrummet utanför bastun.
● Hyrestagare måste sitta på en handduk för hygienens skull.
● På kaminen får inget annat än vatten slängas.

Bokningsvillkor

Eventuell avbokning ska ske skriftligen. Om ni avbokar mer än 48 timmar innan ankomst återbetalas hela beloppet. Vid avbokning efter detta debiteras hela summan.